x

Menu

Startsida Församlingen Målsättning Pastorns ord Möten Jesus helar och upprättar Bönebehov Länkar Media Datasäkerhet

Välkommen till församlingen
Närpes Kristna Center


Foto

Inför söndagen

Yrsa Lipkin-Stenlund skrev 2.7.2022 i inför söndagen i tidningen Syd-Österbotten.

Förlorat och återvunnet

Vi har högsommartid. En tid vi i Finland så väl behöver för att senare orka med mörker och kyla. Vi får bli mätta på ljus och värme, göra saker vi annars inte har möjlighet till och njuta av Guds underbara skapelse.

Ändå sätts inte våra liv på paus för en sommar utan­ sommaren kan också vara­ smärtsam om vi lever i ett bekymmersamt livs­skede. Gud känner alla våra be­kymmer, det är Han som skapat oss och känner oss bäst av alla.

I en av söndagens texter i Lukasevangelium 15 får vi läsa om det återfunna fåret­. Själv upplever jag att jag reser­ i andra klass vad får­skötsel beträffar. Jag har aldrig haft ansvar för får. Ändå­ kan vi förstå att får på Jesu­ tid måste ha haft ett annat värde än för många av oss i dag.

Fårskötsel levde många av och kunde relatera till då Jesus berättade. Ett förlorat får var en ren förlust och då man fann det igen blev man så glad att man ville fira med sina vänner. Man bar fåret på sina axlar.

Då en människa hittar hem till Gud gläds man i himlen. Jesus har återvunnit oss allihopa men har vi alla låtit oss finnas av honom.

För en tid sedan visades i Finlands tv ett program där gamla människor, de flesta över 90 år, intervjuades om vad kärlek och vänskap betyder i människans liv och vad kärlek och vänskap betytt för dem. En äldre man funderade en god stund och sade sedan att kärleken gör en människa lugn och kärleken ger en människa passion att leva.

Om vi tänker på Guds kärlek är det precis så. Då vi möter och tar emot Guds kärlek blir vi lugna. Vi får rätt perspektiv på livet, vi är åter­funna och återvunna. Då vi mött Guds kärlek får vi nytt mod, vi får passion att leva vårt liv, Guds gåva till oss.

En annan text för denna­ sommarsöndag finns i Jesaja­ 57:15–16 ”Ty så säger den höge­ och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter­ den Helige: Jag bor i det höga­ och heliga men också­ hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande­, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.”

Att bli återfunnen av Gud är inget vi behöver glömma för att det är semester och ljuvlig sommar. Gud vill ha kontakt varje dag vi lever och han väntar på att få ge av sin kärlek också i dag och denna sommar. Må Gud få välsigna våra liv.


Dagens bibelord


Bibelläsningsplan

Dagens läsning enl. Segerplanen

Ords 10
Upp 16
Neh 12-13Mötestider

Som regel hålls möten
söndagar kl. 18.00

bönemöten
onsdagar kl. 19.00

Se annonsering i tidningen Syd-Österbotten.

Möteskalender


×

Mannakorn

Stäng


Bekänn denna psalm över dig själv varje dag. Klicka på bilden för att läsa hela psalmen.

×
Psalm 91
 1. Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga,
 2. han säger: "I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på."
 3. Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten.
 4. Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm.
 5. Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen,
 6. inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus.
 7. Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det inte drabba dig.
 8. Med egna ögon skall du se hur de ogudaktiga får sitt straff.
 9. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt.
 10. Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda.
 11. Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar.
 12. De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.
 13. Över lejon och huggormar skall du gå fram, du skall trampa ner unga lejon och drakar.
 14. "Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn.
 15. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära.
 16. Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning."
Stäng

Kontakt

Tegelbruksvägen 5,
64200 Närpes

GSM 044 549 1002 (Delise)

www.nkc.fi
info@nkc.fi
e-mail Pastor Delise
Visa karta

Brukskonto
FI02 4963 1020 0289 78

Missionskonto
FI12 4963 1420 0006 35


Copyright © 2011-2022 Närpes Kristna Center    admin