x

Menu

Startsida Församlingen Målsättning Pastorns ord Möten Jesus helar och upprättar Bönebehov Länkar Media Datasäkerhet

Välkommen till församlingen
Närpes Kristna Center


Foto

Inför söndagen

Yrsa Lipkin-Stenlund skrev 20.5.2023 i inför söndagen i tidningen Syd-Österbotten.

Väntan på pingst under en vacker årstid

Inkommande söndag är den sista söndagen före pingst. Vi väntar på att få fira Den Helige Andes högtid. Då Jesus hade dött och uppstått väntade också lärjungarna och andra som lyssnat noggrant på Jesu undervisning på att Den Helige Ande skulle få komma. Jesus hade sagt att de skulle vara samlade och vänta och be tillsammans men jag tror att ingen av dem på förhand kunde föreställa sig exakt vad som skulle hända. Hur stark och omvälvande var inte händelsen då de väntade och Den Helige Ande utgjöts. I bibeln står också att Den Helige Ande kan komma som en stilla susning. Så var det för Elia då han var på berget Horeb och det kom en storm, jordbävning och eld men det var i den stilla susningen som Elia erfor Herrens närvaro.

Jesus vill att vi överlåter oss till honom och litar på det han säger precis som människorna gjorde när de samlades och bad och väntade. En gång sa Jesus: ”Om någon törstar så kom till mej och drick. Den som tror på mej ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram.” Så här undervisade Jesus om Den Helige Ande. Vi ska först komma till Jesus och sen får vi den Helige Ande som gåva.

Vi som lever ett ordinärt liv i Österbotten kan tycka att dessa händelser är så omvälvande att vi har svårt att tro på dem. Själva lever vi också i en speciell tid med fortgående förändringar och saknar ibland kraft att ta in allt vi får höra.

Vi behöver en Hjälpare, så kallar bibeln Den Helige Ande, en himmelsk kraftkälla. Någon som kan guida oss i all oförutsebarhet och osäkerhet som finns runtom oss. Vi människor längtar efter en djup trygghet en sådan trygghet som Gud kan ge. Den Helige Ande kommer inte för att bestämma över oss utan för att älska och hjälpa.

Om vi ser på frukterna kärlek, frid, tålamod, glädje, vänlighet, godhet, och det finns fler, som kommer av Den Helige Ande så är det något vi mår bra av. En frukt kommer inte på en dag men då vi sammansmälter med det Gud säger kan frukten börja växa.

Må väl i denna brytningstid mellan vår och sommar som kan vara både underbar och smärtsam. Guds välsignelse!


Dagens bibelord


Bibelläsningsplan

Dagens läsning enl. Segerplanen

Ps 53
Apg 25
3 Mos 16-17Mötestider

Som regel hålls möten
söndagar kl. 18.00

bönemöten
onsdagar kl. 19.00

Se annonsering i tidningen Syd-Österbotten.

Möteskalender


×

Mannakorn

Stäng


Bekänn denna psalm över dig själv varje dag. Klicka på bilden för att läsa hela psalmen.

×
Psalm 91
 1. Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga,
 2. han säger: "I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på."
 3. Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten.
 4. Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm.
 5. Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen,
 6. inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus.
 7. Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det inte drabba dig.
 8. Med egna ögon skall du se hur de ogudaktiga får sitt straff.
 9. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt.
 10. Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda.
 11. Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar.
 12. De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.
 13. Över lejon och huggormar skall du gå fram, du skall trampa ner unga lejon och drakar.
 14. "Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn.
 15. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära.
 16. Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning."
Stäng

Kontakt

Tegelbruksvägen 5,
64200 Närpes

GSM 044 549 1002 (Delise)

www.nkc.fi
info@nkc.fi
e-mail Pastor Delise
Visa karta

Brukskonto
FI02 4963 1020 0289 78

Missionskonto
FI12 4963 1420 0006 35


Copyright © X 2011-2024 Närpes Kristna Center    admin