x

Menu

Startsida Församlingen Målsättning Pastorns ord Möten Jesus helar och upprättar Bönebehov Länkar Media Datasäkerhet

Välkommen till församlingen
Närpes Kristna Center


Foto

Inför söndagen

Delise Ström skrev 5.1.2023 i inför söndagen i tidningen Syd-Österbotten.

Följ Jesus

Det finns en sång som börjar med de här orden: ”Lyft blicken upp, se Jesus är på tronen”.

Inte kom Jesus till den här världen för att döma människorna utan för att rädda dem. Han gav sitt liv för varje människa, människans uppgift är att ta emot honom och tro på hans frälsningsverk.

I Johannesevangeliet kapi­tel 3 talas det om Nikodemus som kom till Jesus om natten och sade: ”Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom”. Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike”.

I bönen ”Fader vår” ber vi ”tillkomme ditt rike”, som betyder frälsningens och nådens rike, det är nåd för oss att få ta emot nåd ifrån Gud.

Markus 1:14 –17. Sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sade: ”Tiden är full­bordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!”

När han gick längs Gali­leiska sjön, fick han se Simon­ och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sade till dem: ”Följ mig så skall jag göra er till människofiskare.” Genast lämnade de näten och följde honom.

På samma sätt är det i dag, Jesus kallar på människor att följa honom.

Joh 14:5. Thomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesus sade till honom: ”Jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

Gud är kärlek och ljus och inget mörker finns i honom. Var välsignad.


Dagens bibelord


Bibelläsningsplan

Dagens läsning enl. Segerplanen

Ps 28
Matt 28
2 Mos 5-6Mötestider

Som regel hålls möten
söndagar kl. 18.00

bönemöten
onsdagar kl. 19.00

Se annonsering i tidningen Syd-Österbotten.

Möteskalender


×

Mannakorn

Stäng


Bekänn denna psalm över dig själv varje dag. Klicka på bilden för att läsa hela psalmen.

×
Psalm 91
 1. Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga,
 2. han säger: "I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på."
 3. Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten.
 4. Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm.
 5. Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen,
 6. inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus.
 7. Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det inte drabba dig.
 8. Med egna ögon skall du se hur de ogudaktiga får sitt straff.
 9. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt.
 10. Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda.
 11. Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar.
 12. De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.
 13. Över lejon och huggormar skall du gå fram, du skall trampa ner unga lejon och drakar.
 14. "Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn.
 15. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära.
 16. Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning."
Stäng

Kontakt

Tegelbruksvägen 5,
64200 Närpes

GSM 044 549 1002 (Delise)

www.nkc.fi
info@nkc.fi
e-mail Pastor Delise
Visa karta

Brukskonto
FI02 4963 1020 0289 78

Missionskonto
FI12 4963 1420 0006 35


Copyright © 2011-2023 Närpes Kristna Center    admin