x

Menu

Startsida Församlingen Målsättning Pastorns ord Möten Jesus helar och upprättar Bönebehov Länkar Media Datasäkerhet

Välkommen till församlingen
Närpes Kristna Center


Foto

Inför söndagen

Yrsa Lipkin-Stenlund skrev 28.8.2021 i inför söndagen i tidningen Syd-Österbotten.

Änkans offergåva

ÅRETS SOMMAR närmar sig sitt slut. I våra trakter firar vi villasäsongens avslutning, något som många inte ens vet något om. Det är ett tecken på förändring, kanske en vemodig förändring men ingen svår sådan. Sommarens frihet och värme övergår i svalare klimat och vardagens mera kontrollerade former.

Så kommer vi då till söndagens evangelietext om änkan som gav mest i offerkistan. Hon hade varit med om en svår förändring. Hennes man hade dött. Det var fullt möjligt att hon hade barn att försörja och kanske också någon från tidigare generationen behövde hennes hjälp.

JESUS KÄNDE TILL hennes situation. Hennes ekonomiska ställning var inte lätt men Jesus sade högt att hon gav mest fast summan var minst.

Änkan kände inte på förhand till att hon denna gång skulle bli bedömd. Jag tror att hon hade vuxit in i sin överlåtelse att våga ge genom att lära känna och pröva vem Gud är då hon själv levt i svårigheter. Gud var hennes försörjare. Jag beundrar hennes mod. Jesus vet att vi mår bra om vi vågar överlåta oss och tro.

Vår generation lever i förändringarnas tid. För oss är det då så viktigt att ha något bestående att ta fasta på.

Guds ord består, det som Gud säger i Bibeln är sant. Människan behöver alltid en trygghet i sitt liv och den finns hos Gud så var det för änkan också. Gud säger att han slutit ett fridsförbund med oss, ett fridsförbund som inte vacklar.

"Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, skall min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla säger Herren." Jes 54:10. Dessutom säger han i samma vers att han är vår förbarmare.

DET HÄR ÄR en underbar sanning att höra för oss. Svåra saker måste övergå jorden det kommer vi inte ifrån men dessa tillintetgör inte Guds ord. Det är vår räddning att få vara i förbund med fridsfursten. Det är inte bara julen som ska vara fridfull.

Mitt i alla förändringar och svårigheter får vi ha en gudomlig frid inombords. Den ger oss kraft att gå vidare. Jag tror att änkan som gav så stort offer hade denna frid inom sig.

Min frid ger jag er, sa Jesus åt lärjungarna innan han blev förrådd och korsfäst. Den friden ger han åt oss också.


Dagens bibelordMötestider

Som regel hålls möten
söndagar kl. 18.00

bönemöten
onsdagar kl. 19.00

Se annonsering i tidningen Syd-Österbotten.

MöteskalenderBekänn denna psalm över dig själv varje dag. Klicka på bilden för att läsa hela psalmen.

×
Psalm 91
 1. Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga,
 2. han säger: "I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på."
 3. Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten.
 4. Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm.
 5. Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen,
 6. inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus.
 7. Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det inte drabba dig.
 8. Med egna ögon skall du se hur de ogudaktiga får sitt straff.
 9. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt.
 10. Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda.
 11. Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar.
 12. De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.
 13. Över lejon och huggormar skall du gå fram, du skall trampa ner unga lejon och drakar.
 14. "Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn.
 15. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära.
 16. Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning."
Stäng

Kontakt

Tegelbruksvägen 5,
64200 Närpes

GSM 044 549 1002 (Delise)

www.nkc.fi
info@nkc.fi
e-mail Pastor Delise
Visa karta

Brukskonto
FI02 4963 1020 0289 78

Missionskonto
FI12 4963 1420 0006 35


Copyright © 2011-2021 Närpes Kristna Center    admin