Välkommen till församlingen
Närpes Kristna CenterFoto


Inför söndagen

Deliise Ström skrev 16.2.2019 i inför söndagen i tidningen Syd-Österbotten.
Frälsarens förbön