Välkommen till församlingen
Närpes Kristna CenterFoto


Inför söndagen

Yrsa Lipkin-Stenlund skrev 9.11.2019 i inför söndagen i tidningen Syd-Österbotten.
Den som söker ska också finna