x

Menu

Startsida Församlingen Målsättning Pastorns ord Möten Jesus helar och upprättar Bönebehov Länkar Media Datasäkerhet

Datasäkerhetspolicy

Datasäkerhetspolicy för Närpes Kristna Center

Närpes Kristna Center (NKC) ansvarar för datasäkerheten i verksamhetens informationsbehandling.

Datasäkerhetspolicyn är en av NKC:s ledning godkänd handling om målsättningen, principerna samt förverkligandet av datasäkerheten. NKC:s ledning har förbundit sig att övervaka  och förverkliga datasäkerheten inom föreningen.

NKC:s datasäkerhet omfattar både datasäkerhet och dataskydd.

Med datasäkerhet avses, att information som är nödvändig i verksamheten är både korrekt och aktuell och att informationen är tillgänglig bara för dem som är utsedda och befullmäktigade att handha informationen.

Med dataskydd avses att integritet beaktas då personuppgifter behandlas gällande personer som på ett eller annat sätt är anslutna eller har en relation till föreningen.

På basen av Dataskyddsförordningen (GDPR) följer NKC de anvisningar och regler som gäller för dataskyddet. Ledningen och anställda i NKC har som skyldighet att känna till verksamhetsformer för datasäkerheten och följa dessa.

Datasäkerhetsprinciper:

Datasäkerheten följs i all verksamhet i NKC. Vi behandlar all information utgående från datasäkerhet och lagstiftning.

NKC:s verksamhet bygger på att använda information på ett korrekt sätt. Vi skyddar all information från otillåten användning.

Information får bara användas av dem som behöver den i sina arbetsuppgifter. Vi identifierar alla dem som har tillgång till personuppgifter.

Dataskyddsprinciper:

Vi använder personuppgifter noggrant, ansvarsfullt och enligt uppgjorda principer. Vi redogör klart och öppet om hur personuppgifter används samt även vilka rättigheter våra samarbetspartner har. Vi använder endast nödvändig information och vi skyddar personuppgifterna på ett betryggande sätt. Vi värnar om allas integritet.


Mötestider

Som regel hålls möten
söndagar kl. 18.00

bönemöten
onsdagar kl. 19.00

Se annonsering i tidningen Syd-Österbotten.

Möteskalender


Kontakt

Tegelbruksvägen 5,
64200 Närpes

GSM 044 549 1002 (Delise)

www.nkc.fi
info@nkc.fi
e-mail Pastor Delise
Visa karta

Brukskonto
FI02 4963 1020 0289 78

Missionskonto
FI12 4963 1420 0006 35


Copyright © X 2011-2024 Närpes Kristna Center    admin