FörsamlingenPastor Delise och Bengt Ström leder församlingen, som grundades 20 mars 1994.

Närpes Kristna Center är en fristående församling. Målet är att se människor frälsta, helade och upprättade. Hjälpverksamhet, mission, judar och Israel finns med i bilden. Bön och lovsång är en viktig del av verksamheten.

Numera även finskspråkiga möten med bl.a Veikko & Elisabeth Partanen, som också reser ut till olika församlingar, bland dem finska.

Församlingen har ibland gemensamma möten med andra frikyrkoförsamlingar, likaså inbjuds förkunnare från olika sammanhang, de senaste åren bl.a:

Anki Sandvik - Cityförsamlingen, Vasa
Patrik Levin - Arken, Sverige
Henry Holmberg - Gemenskap över alla gränser, Sverige
Margareta Jägerhult - Operation Lifeline
Göta o Kjell Åberg - Sverige
Bo Ahlvin - Jakobstad
Gunhild Änstgård - Sverige