Jesus helar och upprättarGud vill upprätta människor idag till ande, kropp och själ. Den som har ett behov av enskilt samtal och bön kan ringa

Tel. 044 549 1002


Händer i bön