x

Menu

Startsida Församlingen Målsättning Pastorns ord Möten Jesus helar och upprättar Bönebehov Länkar Media Datasäkerhet

Målsättning

  • Ordet. Brödhuset.
  • Lovsång. Komma inför Guds tron.
  • Bön. Vara som väktare på muren.
  • Evangelisation och mission. Vinna människor för Jesus. Sprida evangeliet till människor både i detta land och i andra länder. Hjälpa och uppmuntra andra församlingar. Judarna hem till sitt land.
  • Gemenskap
  • Helande och upprättelse för hela människan.
  • Att församlingen skall få vara en plats där Guds härlighet och närvaro finns. Ett bönehus för alla folk. En visdomens och uppenbarelsens, samt en profetisk plats. Plats för helande, mirakel och befrielse. En renhetens plats där Jesus kan bli upphöjd och ärad.

Mötestider

Som regel hålls möten
söndagar kl. 18.00

bönemöten
onsdagar kl. 19.00

Se annonsering i tidningen Syd-Österbotten.

Möteskalender


Kontakt

Tegelbruksvägen 5,
64200 Närpes

GSM 044 549 1002 (Delise)

www.nkc.fi
info@nkc.fi
e-mail Pastor Delise
Visa karta

Brukskonto
FI02 4963 1020 0289 78

Missionskonto
FI12 4963 1420 0006 35


Copyright © X 2011-2024 Närpes Kristna Center    admin