MålsättningMålsättning för Närpes Kristna Center

  • Ordet. Brödhuset.
  • Lovsång. Komma inför Guds tron.
  • Bön. Vara som väktare på muren.
  • Evangelisation och mission. Vinna människor för Jesus. Sprida evangeliet till människor både i detta land och i andra länder. Hjälpa och uppmuntra andra församlingar. Judarna hem till sitt land.
  • Gemenskap
  • Helande och upprättelse för hela människan.
  • Att församlingen skall få vara en plats där Guds härlighet och närvaro finns. Ett bönehus för alla folk. En visdomens och uppenbarelsens, samt en profetisk plats. Plats för helande, mirakel och befrielse. En renhetens plats där Jesus kan bli upphöjd och ärad.