Välkommen till församlingen
Närpes Kristna CenterFoto
Närpes Kristna Center 25 år 20.03.2019


Inför söndagen

Deliise Ström skrev 16.2.2019 i inför söndagen i tidningen Syd-Österbotten.
Frälsarens förbön